Με τα επιπρόσθετα πακέτα Internet 4Sharing έχεις όσα GB χρειάζεσαι και μπορείς να τα μοιράζεσαι με όλες τις συσκευές σου!

Διευκρινίσεις

 • Ισχύει ελάχιστη παραμονή στα προγράμματα Internet 4Sharing διάρκειας 12 μηνών
 • •Η χρέωση για σύνδεση στo βασικό πρόγραμμα Internet 4Sharing είναι €1/ μήνα για κάθε επιπλέον sim, με τη δυνατότητα να συνδεθούν μέχρι και 4 συσκευές.
 • Για τα προγράμματα Internet 4Sharing που συνδυάζονται με πρόγραμμα συμβολαίου φωνής, θα εκδίδεται ένας ενιαίος λογαριασμός που θα περιέχει συνολικά τις χρεώσεις του προγράμματος συμβολαίου φωνής και του προγράμματος Internet 4Sharing.
 • Tα προγράμματα Internet 4Sharing δεν υπόκεινται σε φόρο κινητής τηλεφωνίας. Ο φόρος κινητής τηλεφωνίας αποδίδεται μόνο στην περίπτωση χρέωσης επιπρόσθετου πακέτου για χρήση εκτός παγίου.
 • Η υπηρεσία περιαγωγής (roaming) είναι διαθέσιμη αυτόματα σε όλα τα προγράμματα Internet 4Sharing. Για πραγματοποίηση κλήσεων, αποστολή sms και χρήση internet από το κινητό (κύρια σύνδεση) στο εξωτερικό, ο συνδρομητής μπορεί να ενεργοποιήσει το Vodafone Πας Παντού ή εναλλακτικά θα χρεώνεται με τις βασικές χρεώσεις περιαγωγής
 • Μεταφορά σε πρόγραμμα με μεγαλύτερο πάγιο επιτρέπεται 1 μήνα μετά την ημερομηνία σύνδεσης ή την τελευταία αλλαγή. Μεταφορά σε πρόγραμμα με χαμηλότερο πάγιο, επιτρέπεται 8 μήνες μετά τη σύνδεση. Διαφορετικά θα πρέπει να εξοφληθεί η αναπόσβεστη αξία. Η αλλαγή προγράμματος χρήσης πραγματοποιείται εντός 2 εργάσιμων ημερών.
 • Πολιτική Ορθής Χρήσης: Mε σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών δεδομένων της συνολικά, η Vodafone δύναται να επαναπροσδιορίσει την ονομαστική ταχύτητας πρόσβασης στο δίκτυό της, σε όσους συνδρομητές υπερβαίνουν τη χρήση 30GB δεδομένων μέσα στην αντίστοιχη τιμολογιακή περίοδο.
 • Σε περίπτωση αποσύνδεσης προγράμματος με προσφορά ενώ δεν έχει παρέλθει η διάρκεια συμβολαίου, ο συνδρομητής καλείται να καταβάλλει άμεσα τα ποσά των δωρεάν παγίων ή έκπτωσης, των οποίων έκανε χρήση, μειωμένα ανάλογα με το διάστημα που έχει παρέλθει από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας του συνδρομητή στο σύστημα, με βάση τον πίνακα απόσβεσης προσφοράς παγίων που αναγράφεται στην αίτηση συνδρομής.
 • Τα επιπρόσθετα πακέτα Internet 4Sharing μπορούν να καταναλωθούν και στο εξωτερικό εφόσον είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία Vodafone Πας Παντού στη βασική γραμμή.
 • To βήμα χρέωσης των προγραμμάτων Internet 4Sharing όταν συνδυάζονται με προγράμματα συμβολαίου φωνής είναι ανά 1ΚΒ Η χρέωση SMS από την δευτερεύουσα σύνδεση Internet 4Sharing είναι 0,1276 €/ SMS σε δίκτυα εσωτερικού, 0,2108€ /SMS σε δίκτυα εξωτερικού.
 • Η χρέωση SMS της κύριας σύνδεσης ορίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα συμβολαίου φωνής του συνδρομητή.
 • Η απόδοση των δωρεάν MB γίνεται την 1η μέρα της τιμολογιακής περιόδου. Σε περίπτωση που τα δωρεάν ΜΒ δεν καταναλωθούν κατά τη διάρκεια της τιμολογιακής περιόδου, δε μεταφέρονται στον επόμενο κύκλο τιμολόγησης και ούτε δύναται να αντικατασταθούν με χρηματική καταβολή.
 • Η ανανέωση της χρήσης, των προγραμμάτων Internet 4Sharing που συνδυάζονται με πρόγραμμα συμβολαίου φωνής, μετά την κατανάλωση των δωρεάν ΜΒ πραγματοποιείται με αυτόματη αγορά επιπρόσθετου πακέτου με άμεση χρέωση του λογαριασμού της κύριας σύνδεσης. Η χρήση ανανέωσης ισχύει μέχρι τη λήξη της τρέχουσας τιμολογιακής περιόδου και δεν μπορεί να καταναλωθεί κατά την περιαγωγή.
 • Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%

Εγγραφή στο newsletter

SLVnet

  Εθνάρχου Μακαρίου 36, Περιστέρι

 2106614410

  info@slvnet.gr

 

Αποκλειστικός εμπορικός συνεργάτης
Vodafone.